Quy trình Đăng ký sản phẩm - dịch vụ

Beacon Asia Media cung cấp, phân phối các ấn phẩm, sách báo và các gói đăng ký Ấn phẩm Phát triển Xanh. 

Một số sản phẩm nhất định được cung cấp miễn phí, một số sản phẩm khác yêu cầu thanh toán trước khi có thể truy cập và giới hạn theo điều khoản dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể cung cấp các gói khuyến mại, tư cách thành viên hoặc dịch vụ đặc biệt. Dịch vụ không giới hạn có thể không khả dụng cho tất cả người dùng. Chúng tôi sẽ giải thích những dịch vụ nào có sẵn cho bạn khi bạn đăng ký dịch vụ và mô tả chi tiết trong ghi chú đơn hàng trước khi bạn thanh toán. 

 1. Xác lập đơn hàng

Bước 1: Khách Hàng tìm thông tin và lựa chọn Sản Phẩm đang đăng bán trên Website.

Danh sách Sản Phẩm cung ứng phụ thuộc vào chính sách của Beacon Asia Media tại từng thời điểm, Beacon Asia Media có quyền bổ sung/thay đổi/giảm bớt Sản Phẩm tại từng thời điểm.

Bước 2: Khách Hàng xác nhận Đơn Đặt Hàng trên Website. Vui lòng lưu ý, khi Khách Hàng Xác nhận để tiến hành đặt hàng cho Đơn Đặt Hàng có nghĩa là (i) Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng; và (ii) Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm – Dịch Vụ trong Đơn Đặt Hàng đó.

Quy trình đặt hàng trên Website cho phép Khách Hàng kiểm tra Sản Phẩm – Dịch Vụ đã đặt mua theo Đơn Đặt Hàng và cho phép Khách Hàng rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Đơn Đặt Hàng trước khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến.

Bước 3: Khách Hàng lựa chọn hình thức thanh toán và tiến hành thanh toán trong trường hợp lựa chọn thanh toán trực tuyến theo các phương thức phù hợp với Chính Sách Thanh Toán.

Vui lòng lưu ý, với các hình thức thanh toán trực tuyến, Khách Hàng cần thanh toán trước khi Beacon Asia Media xác nhận Đơn Đặt Hàng để hình thành hợp đồng giữa Beacon Asia Media và Khách Hàng. Mặc dù vậy, Beacon Asia Media vẫn có quyền không xác nhận Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng theo chính sách của Beacon Asia Media tại từng thời điểm.

Bước 4: Xác nhận Đơn Đặt Hàng

Khi Khách Hàng gửi Đơn Đặt Hàng trên Website đến Beacon Asia Media, Đơn Đặt Hàng được xem là một đề nghị giao kết hợp đồng mua Sản Phẩm của Khách Hàng theo Điều Khoản Và Điều Kiện này.

Đơn Đặt Hàng có hiệu lực kể từ thời điểm Khách Hàng nhận được thông tin xác nhận Đơn Đặt Hàng từ Beacon Asia Media.

(*) Lưu ý: Trong quá trình xử lý Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng, Beacon Asia Media có quyền không xác nhận một phần hoặc toàn bộ Đơn Đặt Hàng trong một số trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn:

 1. Beacon Asia Media không thể đáp ứng một phần hoặc toàn bộ các điều kiện giao dịch trong Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng do nguyên nhân khách quan, do lỗi kỹ thuật từ hệ thống hoặc theo chính sách của từng loại Sản Phẩm;
 2. Beacon Asia Media không thể tìm được đơn vị vận chuyển để giao Sản Phẩm cho Khách Hàng;

Một Đơn Đặt Hàng có thể được giao thành nhiều lần khác nhau hoặc giao theo từng kỳ ấn phẩm..

Đơn Đặt Hàng được lập bằng hình thức điện tử và được lưu trữ trên hệ thống. Beacon Asia Media sẽ cập nhật thông tin trạng thái Đơn Đặt Hàng qua email để Khách Hàng theo dõi.

 1. Hủy đơn đặt hàng

2.1 Khách hàng hủy đơn đặt hàng

Khách Hàng được quyền hủy một phần hoặc toàn bộ Đơn Đặt Hàng trước khi Beacon Asia Media xác nhận Đơn Đặt Hàng bằng một hoặc nhiều phương thức sau:

Liên hệ CSKH với số hotline để được hỗ trợ: (028) 888 90868.

Gửi yêu cầu qua email và chờ xác nhận của Website: [email protected]

Đơn Đặt Hàng sẽ không thể hủy bởi Khách Hàng kể từ thời điểm Beacon Asia Media xác nhận Đơn Đặt Hàng, trừ các trường hợp cụ thể khác theo quyết định của Beacon Asia Media.

Đơn Đặt Hàng được hủy thành công khi Khách Hàng nhận được tin nhắn SMS hoặc thư điện tử của Beacon Asia Media xác nhận Đơn Đặt Hàng đã được hủy.

2.2 Beacon Asia Media hủy đơn đặt hàng

Beacon Asia Media có quyền hủy Đơn Đặt Hàng trong các trường hợp sau đây:

 1. Khách Hàng vi phạm các quy định trong Điều Khoản Và Điều Kiện và/hoặc các Chính sách khác được đăng tải trên Website tại từng thời điểm.
 2. Beacon Asia Media, nhân viên Beacon Asia Media (bao gồm nhưng không giới hạn các bên thứ ba được Beacon Asia Media cho phép thực hiện bất kỳ phần nào trong quá trình giao dịch với Khách Hàng) không thể liên lạc được với Khách Hàng; hoặc các bên không thể thống nhất được các vấn đề khác phát sinh liên quan đến Sản Phẩm và/hoặc liên quan đến giao dịch này,…

iii. Hệ thống Website có lỗi hệ thống, nhầm lẫn,… dẫn đến sai lệch về thông tin Sản Phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn về giá, về điều kiện giao hàng, về trạng thái tồn, về đặc tính, chủng loại Sản Phẩm, về các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo Sản Phẩm) khiến Khách Hàng bị thiệt hại hoặc nhận được lợi ích cao bất thường.

 1. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng (là các sự kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát của Beacon Asia Media và sau khi đã nỗ lực bằng mọi phương thức nhưng Beacon Asia Media vẫn không khắc phục được) kéo dài quá hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu xảy ra sự kiện bất khả kháng. Beacon Asia Media sẽ thông báo cho Khách Hàng về sự kiện bất khả kháng và đưa ra phương án giải quyết cho Đơn Đặt Hàng. Trong trường hợp Khách Hàng không đồng ý với phương án giải quyết của Beacon Asia Media, Đơn Đặt Hàng sẽ được hủy theo quy định này.
 2. Beacon Asia Media có căn cứ xác định Đơn Đặt Hàng vô hiệu theo quy định của pháp luật.
 3. Khách Hàng vi phạm quy định trong các Chương Trình Khuyến Mại (CTKM) của Beacon Asia Media nhằm hạn chế việc một hoặc một nhóm tổ chức/ cá nhân có liên hệ với nhau, sử dụng một hay nhiều tài khoản trên Website để đặt mua Sản Phẩm có áp dụng CTKM. Beacon Asia Media sẽ sử dụng các công cụ của mình để xác minh và có toàn quyền quyết định đơn đặt hàng đó có vi phạm Chính Sách Khuyến Mại hay không. Trừ trường hợp khách mua hàng theo nhóm được tạo bởi Beacon Asia Media .

Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền mà Khách Hàng đã thanh toán (nếu có) tương ứng với phần giá trị Đơn Đặt Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng theo quy định tại chính sách hủy đơn, đổi trả và hoàn tiền và các chính sách khác có liên quan được đăng tải trên Website/ App Phong Vũ tại từng thời điểm.

 1. Chương trình khuyến mại

3.1 Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi cho các Khách Hàng, Beacon Asia Media theo quyết định của mình có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mại (“Chương Trình Khuyến Mại”), bao gồm nhưng không giới hạn các điều kiện sau:

Giới hạn về số lượng Sản Phẩm trong mỗi Chương Trình Khuyến Mại, có thể là giới hạn trên mỗi Đơn Đặt Hàng; giới hạn trên mỗi Khách Hàng và/hoặc tài khoản; giới hạn mục đích mua Sản Phẩm (không được kinh doanh, mua đi bán lại, chuyển nhượng, chuyển giao dưới bất kỳ hình thức nào,…)

Điều kiện giới hạn khác do Beacon Asia Media và/hoặc thương nhân phối hợp cùng thực hiện Chương Trình Khuyến Mại đưa ra và được nêu cụ thể tại nội dung của Sản Phẩm và/hoặc quy định chi tiết trong từng Chương Trình Khuyến Mại.

Các quy định khác được nêu tại Chính sách liên quan (nếu có) được đăng tải trên Website tại từng thời điểm.

Theo các quy định tại Điều này, Beacon Asia Media có quyền không xác nhận, từ chối, hủy, thu hồi các Sản Phẩm đã giao và/hoặc các Chương Trình Khuyến Mãi đã được áp dụng cho Đơn Đặt Hàng khi nhận thấy có dấu hiệu vi phạm bất kỳ quy định nào của Chương Trình Khuyến Mại, Chính sách liên quan và/hoặc quy định tại Điều này và/hoặc các chính sách khác có liên quan khác được đăng tải trên Website tại từng thời điểm.

 1. Giao nhận sản phẩm

4.1 Phương thức giao Sản Phẩm cho Khách Hàng: Beacon Asia Media đang triển khai phương thức giao hàng tiêu chuẩn cho Khách Hàng, chi tiết theo Chính sách giao hàng.

4.2 Thời gian ước tính cho việc giao hàng tương ứng với khu vực giao hàng và các quy định liên quan đến việc giao hàng được quy định tại Chính sách giao hàng của Beacon Asia Media và/hoặc các chính sách khác có liên quan được đăng tải trên Website. 

Thời gian ước tính cho việc giao hàng sẽ không bao gồm khoảng thời gian bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng, các sự kiện tương tự làm ảnh hưởng đến việc giao hàng. Beacon Asia Media sẽ cập nhật thời gian giao hàng dự kiến trong trường hợp này cho Khách Hàng.

4.3 Giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng: Beacon Asia Media thực hiện giao hàng trên phạm vi toàn quốc theo các khu vực giao hàng được quy định tại Chính sách giao hàng. Lưu ý, hiện tại Beacon Asia Media chưa hỗ trợ giao hàng tại khu vực đảo, quần đảo.

Beacon Asia Media sẽ cố gắng hỗ trợ giao hàng tận nhà (tại tầng trệt)/văn phòng cho Khách Hàng, tuy nhiên tại một số địa điểm nhận hàng Beacon Asia Media không thể giao Sản Phẩm tại nơi như khu vực nhà chung cư, tòa nhà văn phòng) trong trường hợp này, Khách Hàng vui lòng hỗ trợ nhận hàng tại sảnh tầng trệt của chung cư, tòa nhà văn phòng.

4.4 Trách nhiệm cung cấp chứng từ Sản Phẩm: Beacon Asia Media sẽ tự mình (trong trường hợp Beacon Asia Media tự giao hàng) hoặc thông quan đơn vị cung cấp dịch vụ logistics (trong trường hợp sử dụng dịch vụ vận chuyển của bên thứ ba) sẽ cung cấp chứng từ liên quan đến Sản Phẩm cho Khách Hàng.

4.5 Beacon Asia Media sẽ thông báo cho Khách Hàng trong trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng so với thời gian giao hàng dự kiến theo quy định tại Chính sách giao hàng. 

4.6 Nhận hàng và kiểm tra: Beacon Asia Media không áp dụng chính sách đồng kiểm khi nhận hàng, Khách Hàng vui lòng thanh toán đầy đủ cho nhân viên giao nhận đối với trường hợp thanh toán COD trước khi mở kiện hàng.

Khách hàng vui lòng kiểm tra tình trạng ngoại quan của kiện hàng. Khách hàng có quyền từ chối nhận kiện hàng nếu phát hiện kiện hàng bị móp méo, không còn nguyên vẹn hoặc sai thông tin người nhận. Beacon Asia Media sẽ thực hiện việc giao lại Sản Phẩm cho Khách Hàng.

 1. Chính sách Gia hạn và Hủy bỏ Gói đăng ký:

5.1. Quy trình gia hạn:

Gói đăng ký sẽ không tự động gia hạn dưới bất kỳ hình thức nào. Beacon Asia Media sẽ liên hệ qua thông tin liên lạc của bạn để mời bạn gia hạn/ thanh toán gói đăng ký mới. Không có bất cứ giao dịch thanh toán tự động nào được tiến hành nếu không có sự đồng ý của bạn.

5.2. Quy trình hủy đăng ký:

Bạn có thể gửi thông báo tới chúng tôi về ý định hủy gói đăng ký bất cứ lúc nào thông qua email [email protected]

Việc hủy gói đăng ký nhưng không sẽ không hoàn tiền trong các trường hợp sau:

 • Yêu cầu đưa ra trong vòng 31 ngày trước khi gói tài khoản hiện tại kết thúc.
 • Yêu cầu hủy gói quà tặng
 1. Chính sách Hoàn tiền:

6.1. Quy trình hoàn tiền:

Chúng tôi chỉ hoàn trả giá trị gói đăng ký theo số tháng còn lại chưa sử dụng sản phẩm và dịch vụ. Tất cả ưu đãi được áp dụng sẽ được khấu trừ tương ứng khi hoàn tiền * Cách tính giá trị hoàn tiền: Beacon Asia Media tính giá trị còn lại của gói đăng ký sau khi khấu trừ giá trị đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ theo đơn giá thông thường. (“Giá trị còn lại”). Ngoài ra, Beacon Asia Media sẽ khấu trừ phí chuyển tiền vào giá trị thanh toán cho khách hàng.

Trường hợp số tiền hoàn trả thấp hơn phí chuyển tiền, Khách hàng đồng ý từ bỏ quyền sở hữu và trao cho Beacon Asia Media toàn quyền quyết định. Giao dịch sẽ được thực hiện qua hình thức chuyển khoản trong vòng 20 ngày kể từ thời điểm bạn nhận được email xác nhận hủy thành công, được gửi từ hệ thống của Beacon Asia Media. Nếu quá thời hạn nêu trên mà bạn vẫn chưa nhận được tiền hoàn trong tài khoản ngân hàng đã cung cấp, vui lòng liên hệ với ngân hàng của bạn để kiểm tra giao dịch và được hỗ trợ.

6.2 Thông tin và cách thức hoàn tiền:

Thời gian hoàn tiền: Beacon Asia Media hoàn tiền trong vòng 20 ngày sau khi xác nhận bằng email.

Hình thức hoàn tiền: Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng

Để đảm bảo tính chính xác cho khách hàng khi hoàn tiền, Beacon Asia Media sẽ tiến hành xác thực thông tin của quý khách hàng. Theo đó, địa chỉ email yêu cầu hoàn tiền, email đặt hàng, thông tin đơn hàng phải trùng khớp. Trong trường hợp Khách Hàng không sử dụng email đăng ý ban đầu, vui lòng liên hệ hotline 028 888 908 68 để hướng dẫn thêm.

Thông tin khách hàng nhận hoàn tiền phải là chủ đơn hàng, cần đầy đủ bao gồm:

Tên tài khoản

Số tài khoản

Ngân hàng

Mã số đơn hàng

Điều 7. Chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại

7.1 Chăm Sóc Khách Hàng

Mọi thắc mắc, khiếu nại và cần hỗ trợ Khách Hàng có thể liên hệ đến Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng theo thông tin sau:

Số điện thoại: (028) 888 90868

Email: [email protected]

Việc giải quyết khiếu nại của Khách Hàng sẽ thực hiện theo Chính sách giải quyết khiếu nại của Beacon Asia Media như sau:

7.2 Giải Quyết Khiếu Nại

Beacon Asia Media luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách Hàng liên quan đến giao dịch tại Beacon Asia Media. Khi phát sinh các khiếu nại, tranh chấp, Beacon Asia Media đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của Khách Hàng vào chất lượng dịch vụ của chúng tôi.

Quá trình giải quyết khiếu nại được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Khách Hàng khiếu nại về hàng hóa, dịch vụ mua trên Beacon Asia Media thực hiện qua:

Số điện thoại: (028) 888 90868

Email: [email protected]

Bước 2: Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng (CSKH) sẽ tiếp nhận các khiếu nại, liên hệ làm rõ các yêu cầu của Khách Hàng trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, Beacon Asia Media sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Khách Hàng giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

Bước 3: Beacon Asia Media có thể yêu cầu Khách Hàng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.

Trong quá trình xử lý Đơn Đặt Hàng/khiếu nại nếu Beacon Asia Media phát hiện và đánh giá khách hàng có hành vi lạm dụng các điều khoản khuyến mãi trong quá trình đặt hàng trên Website thì Beacon Asia Media sẽ có trách nhiệm thông tin cảnh báo đến khách hàng, nếu trong trường hợp khách hàng vẫn tiếp tục hành vi vi phạm này, Beacon Asia Media có quyền từ chối xử lý Đơn Đặt Hàng/khiếu nại của khách hàng. 

Beacon Asia Media là đối tác thương mại độc quyền của Ấn phẩm Phát triển Xanh - Bloomberg Businessweek Việt Nam (thuộc Báo Tài nguyên và Môi trường) và là đơn vị phân phối ấn phẩm bao gồm báo chí, sách….

LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN BEACON ASIA MEDIA
Mã số thuế: 0316910414 cấp ngày 17/6/2021 tại Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (028) 888 90868
Email: [email protected]